- Vi må se hele pasienten

Det er under et år siden de åpnet et nytt ortogeriatrisk tilbud i Sykehuset Østfold. Nå arrangerer overlege Frede Frihagen og fagutviklingssykepleier Denisa Velic kongress for fagfolk fra hele verden.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 26.09.2023
Sist oppdatert 16.10.2023
En mann og en kvinne som poserer for et bilde
Fagutviklingssykepleier Denisa Velic og overlege Frede Frihagen.​

- Pasientene skal ha optimal bruddbehandling og rehabilitering. De skal også ha behandling for å hindre forverring av underliggende sykdom, og å forebygge komplikasjoner, varig funksjonstap og nye brudd, sier Frihagen.

600 brudd i året


28. november i fjor var det offisiell åpning av et helt nytt fagområde i Sykehuset Østfold. Ortogeriatri som skal gi eldre hoftebruddpasienter et helhetlig og tverrfaglig tilbud, tar imot pasienter på et eget tun med ni pasientrom i sykehuset på Kalnes.

Det er rundt 600 hoftebrudd i Østfold hvert år. Nesten 60 prosent av de eldre pasientene som kommer til sykehuset med hoftebrudd, har falt og pådratt seg brudd hjemme.

- Målet med den nye behandlingsformen, er at pasientene skal være i bedre form når de skrives ut, med redusert risiko for nye brudd.  For å få det til, må vi se hele pasienten, sier Frihagen.

I ortogeriatrisk sengepost er det én lege går fast visitt på pasientene sammen med faste sykepleiere og helsefagarbeidere har fått økt kompetanse innen geriatri.
- Vi har dedikert helsepersonell som alle har fått undervisning, og vi samarbeider tett med geriatrisk avdeling, sier fagutviklingssykepleier Denisa Velic.

Samarbeider tett


Rask og riktig kirurgi er vesentlig for hoftebruddspasientene, men det er også viktig å få et helhetsbilde av pasienten.
- Pasientene våre er i all hovedsak skrøpelige, eldre ortopediske pasienter, og vi følger en omfattende sjekkliste for å kartlegge pasienten både før og etter operasjonen, sier Velic.

Geriatrisk avdeling er en av avdelingene ortogeriatri samarbeider tett med. Fysioterapeutene i sykehuset er et annet av fagområdene som bidrar. De har en viktig rolle etter en hoftebruddoperasjon, med øvelser for bevegelighet og styrke. Fysioterapeutene instruerer også i forflytningsteknikk, gangtrening/trappetrening og generell trening for å mestre aktivitetene i dagliglivet.

Svært mange av pasientene trenger også væskebehandling og mange er underernærte.
- Vi går også gjennom medikamentene pasientene bruker, og har fått opplæring av farmasøyt, sier hun.

Etter snart et års drift, er medarbeiderne trygge på at tilbudet øker kvaliteten på behandling av sårbare hoftebruddpasienter.
- Alle fagområder er så motiverte og vi er alle med på laget. Vi opplever at pasienter føler seg godt ivaretatt, og vi får gode tilbakemeldinger fra både pasienter og pårørende, sier Velic.

Fragility Fracture Network


​Fragility Fracture Network (FFN) har sin globale kongress i Oslo 3.- 6. oktober. I høst har kongressen spesielt fokus på bedre behandling av eldre med brudd.

FFN er en 10 år gammel organisasjon med over 10000 medlemmer i 100 land. Geriatere, ortopeder, sykepleiere og fysioterapeuter utgjør de største faggruppene blant medlemmene, men alle spesialiteter og yrkesgrupper som jobber med eldre med brudd i primær- og sekundærhelsetjenesten er representert- - og velkomne.

Det er fortsatt mulig å melde seg på kongressen​​