Fakturaer til Sykehuset Østfold

​Skal du sende faktura til Sykehuset Østfold så må det gjøres i henhold til nedenstående punkter :

Det er klare krav til hvilke opplysninger du må ha med i en faktura som du sender til kundene dine. Et viktig krav er at du ikke skal kunne bestemme fakturanummeret.

Det er kun to måter å utstede en faktura på:

•Bruke et fakturaprogram hvor fakturanummer tildeles maskinelt, eller
•Bruke fakturablanketter med påtrykte fakturanummer fra trykkeri. Her må også foretaksnavn
  og organisasjonsnummer fremkomme

Fakturaen må ellers inneholde:

•Dato for salget
•Selgers navn og organisasjonsnummer
•Bokstavene MVA etter organisasjonsnummeret hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret
•Kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer
•En klar beskrivelse av varen eller tjenesten
•Tidspunkt og sted for levering av varen eller tjenesten
•Pris med MVA spesifisert
•Total pris
•Betalingsfrist
•Bestillingsnummer dersom det foreligger
•Ansvarsnummer og referanse til fakturamottaker

For aksjeselskaper (AS) og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) må ordet "Foretaksregisteret" komme frem på fakturaen. Eksempel: Bedriften AS, org.nr 123 456 789 MVA Foretaksregisteret.
Dersom du på samme faktura har både mva-pliktige og mva-frie salg må du spesifisere dette på egne linjer. Har du ulike mva-satser skal dette også spesifiseres på egne linjer i fakturaen.

Har du sendt ut feil faktura, eller ønsker å endre en utsendt faktura av andre grunner, kan du lage en kreditnota. En kreditnota brukes for å korrigere tidligere faktura. Det er samme krav til dokumentasjon av en kreditnota, som det er til en faktura.

En elektronisk faktura blir sendt som en datafil fra fakturautsteder til mottaker. Filen skal kunne importeres direkte i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt. Et PDF-dokument er ikke en elektronisk faktura. Vårt organisasjonsnummer registrert i ELMA legges til grunn.

Slik sender du elektroniske fakturaer

Sykehuset Østfold
Regnskapsavdelingen
Postboks 300
1714 Grålum

983 971 768


Utfyllende informasjon kan søkes opp på Altinn

Kilde: Altinn
Sist oppdatert 26.01.2023