Schizofreni - studie for å undersøke ny behandling av kognitive vansker

Mange personer med schizofreni har problemer med kognitiv fungering. Denne kliniske studien vil undersøke effekten av legemidlet BI 425809 ved schizofreni, med fokus på kognisjon og funksjonsnivå. Dersom studien er vellykket vil det gi stor nytteverdi i form av bedre behandling av kognitive vansker ved schizofreni,

Om studien

Hensikten med denne studien er å undersøke om en ny medisin kan forbedre tankevirksomhet (kognitiv funksjon) og hukommelse som er svekket på grunn av schizofreni. 

Vitenskapelig tittel

Randomisert klinisk studie av legemidlet BI 425809 sin effekt på kognisjon og funksjonell kapasitet ved schizofreni - CONNEX-1

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med schizofreni.

Dersom du er interessert i å delta i studien, kan du eller legen din ta kontakt med prosjektleder. Se kontaktinformasjon.

Hva innebærer studien?

Studien er placebokontrollert (ikke virksomt stoff) hvor halvparten av pasientene får aktiv medisin, og halvparten får placebo. Du blir tilfeldig valgt til en av behandlingsgruppene og verken du eller legen din vet hvilken behandlingsgruppe du er valgt ut til.

Studien går over 35 uker, og er delt inn i tre faser: forundersøkelsen kan vare fra 1-5 uker, den utprøvende behandlingsperioden er 26 uker, og oppfølgingsperioden er på 4 uker. I løpet av denne perioden vil det bli cirka 14 studiebesøk på sykehuset. For å kunne delta i studien trenger du en studiepartner. Studiepartneren må være noen du kjenner godt, og som du er i kontakt med minst 2 ganger i uken.

I løpet av studien vil det bli tatt blodprøver av deg, og vi vil måle blodtrykk og ta EKG. I tillegg skal du svare på spørreskjema om livskvalitet, samt gjennomføre kognitive tester for å vurdere forskjellige aspekter ved kognisjon som oppmerksomhet, læring, hukommelse og problemløsing.


Kontaktinformasjon

Sykehuset Østfold er koordinerende senter og Ahus er deltakende sykehus.

Sykehuset Østfold: 
Prosjektleder Rasoul Izadi ACT-team, telefon 69 86 46 90, Rasoul.Izadi@so-hf.no

Akershus universitetssykehus.
Prosjektleder Ajmal Hussain, ajmal.hussain@ahus.noSamarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Akershus universitetssykehus