MDMA-assistert psykoterapi for behandling av depresjon

Om studien

Formålet med denne studien er å finne ut om stoffet MDMA kombinert med psykoterapi er trygt og gjennomførbart i behandling av depresjon, samt gi et foreløpig inntrykk av effekt.

Vitenskapelig tittel

En åpen, fase 2-studie med manualisert MDMA-assistert psykoterapi hos deltakere med depressiv lidelse

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2021 fram til 31.08.2024

Hvem kan delta?

Kriterier for å delta er moderat til alvorlig depresjon med minst 12 ukers og maksimalt 2 års varighet av aktuelle depresjonsepisode. I denne studien kan ikke de med psykose, bipolar type 1, personlighetsforstyrrelse, ruslidelse eller hjerte/karsykdom delta. Det er viktig at du som deltaker er villig til å bruke en del tid på studien og ikke bor mer enn en times reisevei fra Moss.

Dersom du er interessert i informasjon om studien eller å melde din interesse for deltakelse i studien, ta kontakt med studieteamet PSYKFORSK ved Sykehuset Østfold på e-post psykforsk@so-hf.no.

Vi opplever stor pågang fra potensielle studiedeltakere og kan dessverre ta i mot flere søkere på nåværende tidspunkt.

Hva innebærer studien?

Hensikt

Hensikten med studien er å undersøke MDMA-assistert terapi mot depresjon. Studier har vist at MDMA-assistert terapi er trygt og effektivt for behandling av post-traumatisk stresslidelse, men metoden er ikke tidligere undersøkt som behandling av depresjon.  

Screening

Før eventuell deltakelse i studien vil det foretas en nøye kartlegging av kriteriene for deltakelse, inkludert depresjonssymptomer, medisinbruk, medisinsk og psykiatrisk sykehistorie, legeundersøkelse, blodprøver, EKG og urinprøve. 

MDMA-assistert terapi

Deltakere som fyller kriteriene vil få to dagslange MDMA-økter i kombinasjon med psykoterapi med cirka 4 ukers mellomrom. I første MDMA-økt vil dosen være 80 mg med en eventuell tilleggsdose på 40 mg 1,5-2 timer etter den første dosen. I andre MDMA-økt vil deltakerne få tilbud om å øke dosen til 120 mg med en eventuell tilleggsdose på 60 mg. 
I forkant av MDMA-øktene vil deltakerne motta tre 90-minutters psykoterapiøkter med fokus på å bygge tillit og å forberede deltakeren på den terapeutiske tilnærmingen. I etterkant av hver av MDMA-øktene vil deltakerne få tre 90-minutters psykoterapiøkter med fokus på å overføre eventuelle nye erfaringer og innsikter fra MDMA-øktene over i hverdagen. 

Undersøkelser

Vi undersøker depresjonssymptomer før og etter behandling. Andre spørreskjema vil måle endring av blant annet hverdagsfunksjon, livskvalitet, angst og søvnvansker. Vi kommer til å være oppmerksomme på eventuelle bivirkninger og endringer i selvmordsrisiko. 

Dekning av utgifter

Studien er forskerinitiert og finansiert av offentlige midler fra Helse Sør-Øst med bidrag fra Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Det vil ikke være noen kostnader forbundet med deltagelse i denne studien. Studiemedisinen er gratis. Du vil ikke bli betalt for deltagelse. Du vil få dekket reisekostnader. Sykehuset Østfold vil dekke øvrige kostnader relatert til denne studien. Dersom du er i arbeid, vil du måtte få sykemelding for de dagene du ikke vil være i stand til å arbeide.

Varighet av studien

Hvis du blir inkludert i studien vil deltakelsen din vare i minst 17 uker og maksimalt 27 uker.

Utprøversted

PSYKFORSK ved Sykehuset Østfold har vært utprøversted for en studie med MDMA-assistert terapi mot post-traumatisk stresslidelse, og denne studien ble omtalt i A-magasinet

Vær oppmerksom

Ulemper ved deltakelse

Tilsvarende studier på andre tilstander har rapportert om følgende hyppige bivirkninger fra MDMA: spente muskler (65%), redusert matlyst (52 %), kvalme (30 %) og svette (20 %). Bivirkningene har vanligvis noen timers varighet. 

Fordeler ved deltakelse

Dine depresjonssymptomer kan bedres dersom du deltar i denne studien, selv om det ikke er noen garanti for det. Med resultatene fra denne studien kan hjelpe leger og forskere å forbedre fremtidig behandling av depresjon. 

Kontaktinformasjon

E-post: psykforsk@so-hf.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Sykehuset Østfold

Studien foregår på Sykehuset Østfold, Nordre Østfold DPS, Moss. Sykehuset Østfold har hovedansvar for studien i samarbeid med Universitetet i Oslo.