Lungerehabilitering for å bedre fysisk yteevne etter gjennomgått lungeemboli (blodpropp på lungen) – en randomisert kontrollert studie

Studien skal undersøke om systematisk opptrening (lungerehabilitering) kan hjelpe mot tungpustenhet og redusert fysisk yteevne etter gjennomgått blodpropp i lungene.

Om studien

Studien tar sikte på å bidra til å avklare mulige årsaker til post-lungeumboli-syndrom. Omkring 50 % av de som har hatt blodpropp i lungene (lungeemboli ) plages med tungpustenhet, redusert fysisk yteevne og redusert livskvalitet lang tid etter lungeembolien er påvist. Dette er en forholdsvis ny erkjennelse som har fått benevnelsen «post-lungeemboli-syndrom».

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Inklusjonskriterier

 • Alder 18-75 år
 • Gjennomgått lungeemboli for et halvt til seks år siden

Eksklusjonskriterier

 • Alvorlig lungesykdom
 • Hjertesvikt
 • Sykdom i hjerteklaffene
 • Kjent kronisk lungeemboli
 • Manglende evne til å gjennomføre gangtest pga. alder, invaliditet eller sykdom
 • Manglende evne til å gjennomføre opptreningsprogrammet eller møte til undersøkelser, for eksempel pga. alkoholisme, medikamentmisbruk, demens eller alvorlig psykisk sykdom
 • Aktiv kreft-sykdom (diagnose siste 6 måneder, pågående behandling eller spredning)
 • Leveutsikter kortere enn 3 måneder
 • Graviditet

Hva innebærer studien?

Lungeemboli forårsakes av en blodpropp som har oppstått i de dype venene (samleblodårer) i beina eller bekkenet, og som har løsnet og vandret med blodstrømmen. Etter at proppen har satt seg i lungekarene blokkerer den strømmen av blod delvis fra hjertet. Lungeemboli behandles med «blodfortynnende» medikamenter for å hindre ytterligere forverring og for å legge til rette for at proppen gradvis løser seg opp.

Det er foreløpig ukjent hva som er årsakene til post-lungeemboli-syndrom og hva som kan være den beste behandling. En mulig årsak kan være redusert kondisjon i forløpet av akutt lungeemboli. Det kan også være strukturelle forandringer i hjertet og lunge-kretsløpet. Studien tar sikte på å bidra til å avklare disse mulige årsaker. Videre vil vi undersøke hvorvidt et systematisk treningsopplegg vil kunne bedre fysisk kapasitet og livskvalitet.

Deles i to grupper

I studien vil de som tilfredsstiller kriteriene for post-lungeemboli-syndrom fordeles i to grupper. Halvparten av studiedeltagerne vil gjennomføre et fysioterapiveiledet treningsprogram med varighet 8 uker. Deltagere vil så bli reevaluert ved 12 og 36 uker med gangtest og spørreskjema.

Ulemper

Deltagere må gjennomgå relativt omfattende undersøkelser ved baseline, og må således beregne en del oppmøter. De deltagere som vil bli randomisert til rehabilitering må belage seg på ytterligere oppmøter som en del av rehabiliteringsopplegget.

Kontaktinformasjon

Waleed Ghanima

E-post: waleed.ghanima@so-hf.no