Ikke-operativ behandling av brudd på albuespissen hos eldre

I mange kirurgiske forskningsstudier sammenlikner man operasjonsmetoder, men uten å sammenlikne med ikke-operativ behandling. Dette prosjektet har derfor til hensikt å sammenlikne ikke-operativ med dagens vanlige operative behandling av brudd på albuespissen for eldre pasienter over 75 år.

Om studien

Dette prosjektet har til hensikt å sammenlikne ikke-operativ med dagens vanlige operative behandling av brudd på albuespissen for eldre pasienter over 75 år.

Vitenskapelig tittel

Ikke-operativ behandling av brudd på albuespissen hos eldre

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter ved deltagende sykehus som har et akutt brudd på albuspissen er aktuelle. 


Inklusjonskriterier:
Brudd på albuespissen
Alder: over 75 år

Eksklusjonskriterier:
Åpent brudd
Alvorlig hjerte-lunge sykdom eller annen medisinsk tilstand som forhindrer kirurgi
Tidligere alvorlige skader eller andre medisinske tilstander i albuenHva innebærer studien?

Effekten av ikke-operativ behandling er lite kjent. Enkelte studier tyder på at dette kan være et like godt eller bedre alternativ for enkelte pasientgrupper, deriblant eldre pasienter, som har større risiko ved operasjoner. Man vil randomisere mellom operativ og ikke-operativ behandling. Hovedendepunkt i studien er funksjonell score vurdert fra validerte scoringssystemer for armer/overekstremitet. Sekundære endepunkter er - bevegelsesutslag - strekkekraft i albue-reoperasjoner og komplikasjoner. 

Multisenterstudie

Bærum sykehus

St.Olav sykehus

Arendal sykehus

Haukeland universitetessykehus

Sykehuset Østfold

Vestre Viken

Ortopedisk senter, UiO

Diakonhjemmet

Telemark sykehus

Stavanger universitetssykehus

Tønsberg sykehus

Akademiska sykehus, Uppsala i Sverige


Relevant sentral informasjon

Savvidou OD, Koutsouradis P, Kaspiris A, Naar L, Chloros GD, Papagelopoulos PJ. Displaced olecranon fractures in the elderly: outcomes after non-operative treatment - a narrative review. EFORT Open Rev. 2020 Aug 1;5(7):391-397. doi: 10.1302/2058-5241.5.190041. eCollection 2020 Jul. Review.


Lenke til ClinicalTrials.gov

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04670900


Vær oppmerksom

Operasjon er standardbehandling og fører som regel til et godt resultat, men behandlingen kan være krevende og resultatet kan bli dårligere hvis det tilkommer en komplikasjon. Ved ikke-operativ behandling kan komplikasjonsforekomsten reduseres.

Kontaktinformasjon

Frede Frihagen, PhD +4791332738 ffrihagen@gmail.com


Kaare S Midtgaard, MD +4793412696 Kaare.midtgaard@gmail.com