Ønsker du å motta digitale brev fra sykehuset?

Du får tilgang på digitale brev så snart de er sendt fra sykehuset. Med tradisjonell post kan det ta flere dager før et brev blir sendt fra sykehuset til det blir mottatt av pasienten.

For at du skal få innkallingsbrev digitalt må du ha registrert deg som bruker på helsenorge.no. Der har du tilgang på flere digitale tjenester, som kjernejournal, dine legemidler med mer.


Du kan varsel på e-post og tekstmelding når du har mottatt et digitalt brev. 

De som ikke ønsker å bruke helsenorge.no kan få brev fra sykehuset via Digipost eller eBoks.

På helsenorge.no kan du bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID for å logge inn til tjenestene.

Mer informasjon om dette samt om personvern og sikkerhet, finner du på helsenorge.no.


Lenke til innlogging og oversikt over tilgjengelige tjenester på helsenorge.no


Sist oppdatert 14.04.2021