Vårmøtet

Vårmøtet er en konferanse / kurs for fastleger, kommuneleger, privatpraktiserende spesialister i Østfold samt leger og administrasjon ved Sykehuset Østfold. Vårmøtet arrangeres hvert år i mars måned.

Dette kurset har lange tradisjoner som viktig møteplass for fastleger, private spesialister og sykehusets ansatte.

Programkomitéen består av fastleger og sykehusleger som setter sammen et program som skal gi deltakerne kunnskap og oppdateringer både med hensyn til fag og samhandling.

Det er satt av god tid til dialog og muligheter for å bli kjent med hverandre over forvaltningsgrensene. Vi deler ansvaret for å gi østfoldingene en god og sammenhengende helsetjeneste som er preget av respekt, likeverd og faglig høy kvalitet.

Vårmøtet er et viktig bidrag for å kunne lykkes i dette arbeidet til beste for Østfolds befolkning.

Vi i sykehuset er godt fornøyde med at så mange av Østfolds fastleger prioriterer vårmøtet og vi ser at mange av de samme kommer igjen hvert år.

Vårmøtet er godkjent av Dnlf som valgfritt kurs.

Informasjon om neste års vårmøte sendes alle fastleger, kommuneleger og private spesialister i oktober / november. Påmelding skjer via Kompetansebroen​.Sist oppdatert 03.05.2023