Fra 1. april 2018 til 31.12.2020

Samhandlingsutvalget (SU) - Samhandlingssekretariatet (SEKR)

Sykehuset Østfold og de samarbeidende kommunene har vedtatt ny organisering av samhandlingsarbeidet som startet 1. april 2018. Oppgavene som tidligere lå til Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) er fordelt til Samhandlingsutvalget (SU) og Samhandlingssekretariatet (SEKR). Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ) med tilhørende retningslinjer er førende for samhandlingsarbeidet.

Samhandlingsutvalget (SU) har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene.


Saksbehandlingen i Samhandlingsutvalget skjer i to-trinns behandling. Først drøftes sakene og i påfølgende møte settes saken opp til beslutning. Beslutninger i Samhandlingsutvalget skjer gjennom konsensusprinsippet.
Saker av mindre økonomisk og administrativ art kan også avgjøres i samhandlingssekretariatet (SEKR). Samhandlingssekretariatet kan også stå for første trinn i saksbehandlingen i saker som skal besluttes i Samhandlingsutvalget.

Samhandlingsutvalg

Innkallinger


   Referat     Samhandlingssekretariat

     Innkallinger

       Referat


         Sist oppdatert 23.04.2022