Praksiskonsulentordningen

Hva er praksiskonsulentordningen?
Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehuset med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus. Målsettingen for PKO er å skape helhetlige og godt koordinerte pasientforløp innenfor enkeltnivåer og mellom fastleger, kommunehelsetjenesten og helseforetak.
Ordningen har sin nasjonale hjemmeside http://www.pko.no/ hvor det ligger mye nyttig informasjon om hva praksiskonsulenter kan bidra med.

Praksiskonsulenter er aktive fastleger som er ansatt i og arbeider på sykehuset i en bistilling til sin fastlegestilling..

Praksiskonsulentene ledes av en praksiskoordinator, som også er fastlege. Koordinatoren er både bindeleddet mellom praksiskonsulentene og sykehusets ledelse og bindeleddet mellom praksiskonsulentordningen på eget sykehus og ordninger ved andre sykehus, både i Norge og i Norden for øvrig.
 

Her er praksiskonsulentene som nå heter «Samhandlingsleger»

Samhandlingslegene skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger og allmennpraktiserende leger til beste for pasientene. Fire fastleger jobber en dag i uken som samhandlingsleger og arbeidsområdet er hele SØ inkl. somatikk, psykisk helsevern og laboratoriefagene. 

Kontakt dem for å spille inn temaer for dette forbedringsarbeidet.

Samhandlingsleger

Bjørn-Tore Martinussen
Samhandlingslege - leder for PKO
Fastlege i Fredrikstad
Tlf. 69 30 09 99
Faks 69 30 09 98
Mobil 997 26 614
E-post: btmartinussen@gmail.com

Dag Eivind Syverstad
Samhandlingslege
Fastlege i Sarpsborg
Tlf. 69 16 86 84
Faks 69 16 81 69
Mobil 905 27 822
E-post: desyvers@gmail.com 

Petter Samuelsen
Samhandlingslege
Fastlege i Fredrikstad
Tlf. 69 30 47 00
Faks 69 30 47 16
Mobil 922 12 956
E-post: petter.samuelsen@gmail.com 

Jens Lind-Larsen
Samhandlingslege
Fastlege i Moss
Tlf. 69 20 99 80
Mobil 997 17 191
E-post: jens.lindlarsen@gmail.com

​Samhandlingssjef Sykehuset Østfold
Jon-Espen Sjøstrøm
Samhandlingssjef kst.
Sykehuset Østfold
Mobil 469 57 693
E-post: Jon-Espen.Sjostrom@so-hf.no​ 
Samhandlingsavdelingen ​           

Sist oppdatert 02.06.2023