Partnerskapsmøtet

Partnerskapsmøtet er en del av samarbeidsavtalen (retningslinje 12 punkt 1).

Partnerskapsmøtet er det strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ). Beslutninger baseres på konsensus og skal være førende for de oppgaver som Samhandlingsutvalget (SU) er tillagt.

Partnerskapsmøtet består av rådmennene i kommunene, og administrerende direktør og toppledelse fra Sykehuset Østfold.

Observatører med møte- og talerett:

  • Samhandlingsutvalget 
  • Statsforvalteren
  • Fylkeskommunen
  • Høgskolen i Østfold
  • Kommunenes sentralforbund Østfold (KS) og Spekter

Sist oppdatert 05.01.2023