Informasjonsbrevet "Dialogen"

​Helsetjenestene som gis til Østfolds befolkning knyttes stadig tettere sammen for å gi tilbud til pasienter og brukere på en helhetlig, koordinert og effektiv måte. Det knytter også helsearbeiderne i kommuner og sykehus tettere sammen og det vil i større grad være behov for felles informasjon.

En brikke i forbedring av kommunikasjons - og informasjonsarbeidet er dette informasjonsbrevet i Helsefellesskapet Østfold. Det har fått navnet ”Dialogen” for å understreke at kommunikasjon og informasjon skal gå begge veier mellom to likeverdige samarbeidspartnere.

”Dialogen” er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner og sykehus, men samhandlingsavdelingen på sykehuset har tatt ansvar for produksjon og utgivelse. 

Samhandlingsavdelingen

samhandling@so-hf.no​

Sist oppdatert 02.06.2023