Ny stipendiat forsker på HPV

Overlege Magdalena R. Værnesbranden fra kvinneklinikken i Sykehuset Østfold er tatt opp som doktorgradskandidat.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 24.03.2017
Magdalena Værnesbranden

​Værnesbranden skal undersøke om humant papillomavirus (HPV) kan forårsake svangerskapsrelaterte sykdommer, og prosjektet er en del av PreventAdAll studien som ledes fra Oslo Universitetssykehus.

Hele 50–80 prosent av alle kvinner får HPV-infeksjon på et eller annet tidspunkt i livet. HPV er spesielt hyppig hos unge kvinner i alderen 18–24 år. Menn er bærere av viruset, og er dermed med på å spre det. HPV gir oftest ikke noen symptomer.

Det er kjent at HPV kan forårsake livmorhalskreft og andre typer kreft, og er en av de vanligste seksuelt overførbare infeksjoner hos kvinner. Det har blitt gjort veldig lite forskning på om viruset også er assosiert med svangerskaproblemer, slik som svangerskapsforgiftning og forhøyet blodtrykk. Værnesbranden skal undersøke om HPV-infeksjoner i svangerskapet bidrar til uønskede svangerskapsutfall. Tittelen på prosjektet er «HiPPiE study, Human Papilloma virus in pregnancy».

 

​Om stipendiaten
  • Stipendiaten har fått finansiering fra Helse Sør-Øst til 50 prosent forskningstid i 6 år, og har blitt tatt opp ved PhD-studiet ved Universitetet i Oslo
  • Resterende 50 prosent jobber hun som konstituert overlege ved Kvinneklinikken
  • Stipendiatens hovedveileder er Christine M. Jonassen ved Sykehuset Østfold, og biveileder er Katrine Sjøborg (SØK) og Anne Cathrine Staff Oslo universitetssykehus og UiO