Studie - Venøs blodpropp i leggen

Venøse blodpropper starter ofte i leggen og kan flytte seg høyere opp til knehasen og låret, og noen ganger til lungene. Blodpropper som bare er lokalisert i leggen, enten i de dype venene i leggen eller i venene i leggmuskelen er ansett som «ufarlige blodpropper». Det er diskusjoner om det er nødvendig å behandle disse med blodfortynnende i det hele tatt. Noen land i og utenfor Europa har valgt å ikke behandle disse blodproppene med blodfortynnende medisin. De har valgt å benytte seg av ultralyd etter 7-10 dager for å stadfeste om blodproppen har flyttet seg oppover og skal behandles med blodfortynnende. I Norge mener vi det lite risiko forbundet med blodfortynnende behandling. Derfor behandler vi disse blodproppene med blodfortynnende i 3 måneder siden vi mener det kan være med å forhindre tilbakefall av blodproppen.

Vi har fått tillatelse fra REK (Regional etisk komite) om å bruke informasjon fra tromboseregisteret i Østfold (TROLL) til å forske på de opplysningene vi har om slike blodpropper i leggen. Vi skal se på årsaker til disse blodproppene, og forekomst av blødninger og hvor ofte disse får tilbakefall av ny blodpropp etter behandlingen med blodfortynnende er ferdig.

I tillegg kan man få overfladiske blodpropper (tromboflebitt) i beina. Hvis en slik tromboflebitt er 5 cm eller lengre i utstrekning sier retningslinjene at pasienten skal behandles med blodfortynnende i 45 dager.

Vi har sett på disse blodproppene registrert i TROLL med tanke på type, dose og varighet av blodfortynnende behandling fra 2014 til 2021. Vi har også sett på forekomsten av dyp venøs blodpropp etter man har hatt en episode med tromboflebitt.

Disse artiklene har blitt publisert i 2023 og 2024 etter forskning på data fra TROLL om venøs blodpropp i leggen:

Incidence of bleeding and recurrence in isolated distal deep vein thrombosis: findings from the Venous Thrombosis Registry in Østfold Hospital - PubMed (nih.gov)

Incidence of venous thromboembolism, recurrence, and bleeding after isolated superficial vein thrombosis: findings from the Venous Thrombosis Registry in Østfold Hospital - PubMed (nih.gov)  

Sist oppdatert 08.05.2024