Små blodpropper i lungene

Siden CT undersøkelser av lungene er blitt så gode er det mange veldig små blodpropper som oppdages. Det er usikkert om disse trenger behandling med blodfortynnende eller ikke. I TROLL registeret er både de små og de større blodproppene i lungene registrert og alle har fått blodfortynnende behandling.

Vi ønsker å undersøke om det er noe forskjell på de som har disse små blodproppene mot de som har påvist større blodpropper i lungene.

Sist oppdatert 08.05.2024