Studie - Blodprøve som bestemmer forlenget behandling

Venøs blodpropp er en vanlig og potensielt dødelig sykdom. Proppen dannes gjerne i blodårene i bena, før den følger blodstrømmen til lungene. Sykdommen kan effektiv behandles med blodfortynnende medisiner, men dette gir også økt risiko for blødning. Utfordringen er dermed å behandle de pasientene med risiko for ny blodpropp, samtidig som man unngår å gi unødvendig høy blødningsrisiko. I denne studien ønsker vi å undersøke om en blodprøve kan hjelpe leger med å avgjøre dette. 
 
Kan en blodprøve bestemme om pasienten trenger forlenget behandling eller ikke?
  

Sist oppdatert 02.04.2024