Kunnskap og forskning om covid-19

Kilder til oppdatert kunnskap om covid-19 som for eksempel UpToDate, BMJ Best Practice mfl.

Informasjon om kliniske studier på covid-19 internasjonalt og ved Sykehuset Østfold.

Klinisk forskning på covid-19

På denne siden publiseres søkestrenger knyttet til ulike temaer i forbindelse med covid-19.

Litteratursøk på covid-19

På denne siden legger sykehuset ut informasjon til pasienter, pårørende, til deg som venter barn, medarbeidere, studenter, ledere, media etc.

Informasjon om koronavirus

Sist oppdatert 22.11.2022