Forskningsgruppe Psykisk HelseNavn RolleTittel
Lynn Mørch-Johnsen  Gruppeleder og forskerPhD, Lege i spesialisering psykiatri
Knut-Erik HymerAvdelingssjefSpesialist i psykiatri
Gabriela HjellStipendiatCand.Med., Lege i spesialisering psykiatri
Guttorm StorvestreStipendiatCand. Med, Spesialist i psykiatri
Enrico CallegariPost docPhD, Spesialist i psykiatri
Cato GrønnerødForskerDr. psychol., Psykologspesialist
Tor-Morten KvamStipendiatSpesialist i psykiatri
Ivar GoksøyrMedlem Psykologspesialist
Dobrinko SocanskiForskerPhD, Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.
Linda HägerStipendiatSpesialist i klinisk nevropsykologi
Vibeke de Vibe VanayMedlemCand.Med. Spesialist i psykiatri
Harald GustavsenMedlemSpesialist i klinisk nevropsykologi

 

Gruppen består av forskere som er tilknyttet klinikk for psykisk helse- og rusbehandling ved Sykehuset Østfold. De pågående prosjektene strekker seg over forskjellige tematiske områder. Et felles mål for forskningsprosjektene er å øke kunnskap om, og bedre behandling av psykiske lidelser.   

Nasjonale og regionale samarbeid og nettverk:

 • NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser)
 • NORSMI (Norwegian Research Network in Severe Mental Disorders)
 • NetMent (Regionalt forskningsnettverk for mental helse, Helse Sør Øst)
 • PsykForsk (Ved Nordre Østfold DPS - Fokus på innovativ behandlingsforskning og gjennomfører flere kliniske intervensjonsstudier med nye og lovende behandlingsalternativer for pasienter med psykiske lidelser)
 • Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Forskningsgruppe for legemiddelbruk hos eldre, Geriatrisk forskningsenhet, Ullevål sykehus, OUS


 


 • NORSMI generell biobank (https://oslo-universitetssykehus.no/norsmi-biobank). Et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å etablere en tematisk forskningsbiobank. Gjennom et bredt samtykke, ønsker man å legge til rette for enklere datainnsamling som kan bli til nytte for fremtidige forskningsprosjekter. Formålet er å skaffe mer kunnskap om årsaker, sykdomsmekanismer og behandling av psykiske lidelser.
 • SikkerhetsTOP. Nasjonalt prosjekt som har rekruttert pasienter fra Sikkerhetsseksjoner ved Sykehuset Østfold. Formål er å øke kunnskap om vold ved psykiske lidelser.
 • MDMA-assistert terapi mot depresjon. An Open-Label, Phase 2, Feasibility Study of Manualized MDMA-Assisted Psychotherapy in Subjects with Major Depressive Disorder. Forsker-initiert studie som er finansiert av PhD-midler fra Helse-Sørøst. Første studien som undersøker MDMA-assistert terapi mot depresjon.
 • BE-SAFE: Implementing a patient-centred and evidence-based intervention to reduce BEnzodiazepine and sedative-hypnotic use to improve patient SAFEty and quality of care. Internasjonal multisenter studie som har som hovedmål 1) å øke pasientsikkerhet; 2) fylle kunnskapshull når det gjelder bruk av sovemidler hos eldre pasienter; 3) lage nye, evidensbaserte, pasientnære metoder for å redusere forbruket av sovemidler hos eldre; 4) lage nye, evidensbaserte og dynamiske retningslinje europeisk- og lokalt nivå.
 • Internettundersøkelse om opplevd nytte og ulempe ved rekreasjonell bruk av MDMA i Norge. Formål: kunnskap om fordeler og ulemper ved bruk av MDMA i en rekreasjonell setting, heriblant endring av mål på ulike psykiske lidelser, avhengighet og selvmordsrisiko etter minst én gangs bruk.
 • Nytten av EEG skårer i diagnostisering av ADHD og prediksjon av medisinrespons ved medikamentell behandling av ADHD. Formålet med det prosjektet er å finne ut hvor godt «nevrologisk, klinisk nevrofysiologisk-analysene» av Q-EEG-VCPT data fungerer i forhold til diagnostiske klassifiseringer og prediksjon av medisinrespons. I dette inngår også å finne ut hvorvidt det å supplere de eksisterende prediktorene utarbeidet i Nevroteamet med de anvendte analysene vil forbedre den metodikken som nå brukes. I tillegg kunne man fange opp barn og unge med epileptiform aktivitet og behov for annen behandling enn kun ADHD medisin.
 • Biologiske korrelater av agitasjon ved alvorlige psykiske lidelser. Dette doktorgradsprosjektet er et samarbeid mellom Sykehuset Østfold og NORMENT. Prosjektet har som mål å øke kunnskap om sammenheng mellom agitasjon og biologiske prosesser for eksempel innen immunsystemet eller kolesterolmetabolisme.
 • Simulering av kognitiv svikt. Formålet med prosjektet er å samle data på Inventory of Problems-29 fra en kontrollgruppe med kognitiv svikt og sammenligne med en gruppe som forsøker å simulere kognitiv svikt.
 • NOPSYM: Nettverk for normeringsdata på psykologiske metoder. Prosjektet samler delprosjekter og enheter som samler data på psykologiske metoder med formål om å samle norske normdata fra pasientgrupper. Konkrete prosjekter utvikles fortløpende ved seksjoner i SØHF. Metoder inkluderer foreløpig Personality Assessment Inventory (PAI også ungdomsversjonen PAI-A), Inventory of Problems-29 og Personality Inventory for DSM-5 (PID-5, ulike versjoner), ungdom 15-17 samt voksne.

 

 


 • Guttorm Storvestre: Nevrobiologiske markører for vold ved schizofreni.
 • Gabriela Hjell: Biological correlates of agitation in severe mental disorders
 • Linda Häger: EEG-baserte biomarkører for ADHD og autisme hos barn og unge.
 • Tor-Morten Kvam - “An Open-Label, Phase 2, Feasibility Study of Manualized MDMA-Assisted Psychotherapy in Subjects with Major Depressive Disorder"

 

Mørch-Johnsen L, Jørgensen KN, Barth C, Nerland S, Bringslid IK, Wortinger LA, Andreou D, Melle I, Andreassen OA, Agartz I. Thalamic nuclei volumes in schizophrenia and bipolar spectrum disorders – Associations with diagnosis and clinical characteristics. Schizophr Res. 2023 Apr 29;256:26-35. doi: 10.1016/j.schres.2023.04.008. Online ahead of print.

 

Kvam T-M, Goksøyr IW, Stewart LH, Repantis D, Røssberg JI, Andreassen OA. Study protocol for “MDMA-assisted therapy as a treatment for major depressive disorder: A proof of principle study". Frontiers in Psychiatry. 2022;13.

 

Kvam TM, Stewart LH, Andreassen OA. Psychedelic drugs in the treatment of anxiety, depression and addiction. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018;138(18).

 

Hjell G, Szabo A, Mørch-Johnsen L, Holst R, Tesli N, Bell C, Fischer-Vieler T, Werner MCF, Lunding SH, Ormerod MBEG, Johansen IT, Dieset I, Djurovic S, Melle I, Ueland T, Andreassen OA, Steen NE, Haukvik UK. Interleukin-18 signaling system links to agitation in severe mental disorders. Psychoneuroendocrinology. Accepted.

 

Johansen IT, Steen NE, Haram M, Rødevand L, Werner MCF, Lunding SH, Hjell G, Agartz, I, Melle, I., Lagerberg TV, Nerhus M, Andreassen OA. Sex differences in antipsychotic-related triglyceride levels are associated with metabolic hormone differences in patients with severe mental disorders. Schizophrenia Research. 2022 Feb 28; 243, 55-63. doi: https://doi.org/10.1016/j.schres.2022.02.015

 

Callegari E, Benth J S., Selbæk G, Grønnerød C, Bergh S. The Effect of the NorGeP-NH on Quality of Life and Drug Prescriptions in Norwegian Nursing Homes: A Randomized Controlled Trial. Pharmacy 2022, 10(1), 32; https://doi.org/10.3390/pharmacy10010032

 

Mørch-Johnsen L, Smelror RE, Andreou D, Barth C, Johannessen C, Wedervang-Resell K, Wortinger LA, Díaz R, Victoria G, Ueland T, Andreassen OA, Myhre AM, Rund BR, Ulloa RE, Agartz I. Negative Symptom Domains Are Associated With Verbal Learning in Adolescents With Early Onset Psychosis. Front Psychiatry. 2022 Jan 7;12:825681. doi: 10.3389/fpsyt.2021.825681.

 

Werner MCF, Wirgenes KV, Shadrin A, Lunding SH, Rødevand L, Hjell G, Ormerod MBEG, Haram M, Agartz I, Djurovic S, Melle I, Aukrust P, Ueland T, Andreassen OA, Steen NE. Immune marker levels in severe mental disorders: associations with polygenic risk scores of related mental phenotypes and psoriasis. Transl Psychiatry. 2022 Jan 26;12(1):38. doi: 10.1038/s41398-022-01811-6.

 

Werner MCF, Wirgenes KV, Shadrin AA, Lunding SH, Rødevand L, Hjell G, Ormerod MBEG, Haram M, Agartz I, Djurovic S, Melle I, Aukrust P, Ueland T, Andreassen OA, Steen NE. Limited association between infections, autoimmune disease and genetic risk and immune activation in severe mental disorders. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2022 Jan 19;116:110511. doi: 10.1016/j.pnpbp.2022.110511.

 

Bell C, Tesli N, Gurholt TP, Rokicki J, Hjell G, Fischer-Vieler T, Melle I, Agartz I, Andreassen OA, Rasmussen K, Johansen R, Friestad C, Haukvik UK. Associations between amygdala nuclei volumes, psychosis, psychopathy, and violent offending. Psychiatry Res Neuroimaging. 2022 Jan;319:111416. doi:10.1016/j.pscychresns.2021.111416.

 

Callegari, E, Benth, S.S., Selbæk, G., Grønnerød, C, Bergh, S. (2021). Do prescription rates of psychotropic drugs change over three years from nursing home admission? BMC Geriatrics 496  https://doi.org/10.1186/s12877-021-02437-x   Cristin-ID: 1842472

 

Tesli, N., Rokicki, J., Maximov, I. I., Bell, C., Hjell, G., Gurholt, T., Fischer-Vieler, T., Bang, N., Tesli, M., Westlye, L. T., Andreassen, O. A., Melle, I., Agartz, I., Rasmussen, K., Johansen, R., Friestad, C., & Haukvik, U. K. (2021). White Matter Matters: Unraveling Violence in Psychosis and Psychopathy. Schizophrenia Bulletin Open, 2(1). https://doi.org/10.1093/schizbullopen/sgab026

 

Lunding SH, Simonsen C, Aas M, Rødevand L, Werner MCF, Laskemoen JF, Hjell G, Ringen PA, Lagerberg TV, Melle I, Andreassen OA, Ueland T, Steen NE. Childhood trauma and cardiometabolic risk in severe mental disorders: The mediating role of cognitive control. Eur Psychiatry. 2021 Mar 29;64(1):e24. doi: 10.1192/j.eurpsy.2021.14.PMID: 33775258 

 

Jacobsen HB, Stubhaug A, Holmøy B, Kvam TM, Reme SE. Have Norwegians tried psilocybin, and do they accept it as a medicine? Journal of Psychedelic Studies. 2021;5(1):33-6.

 

Kvam TM, Stewart LH, Blomkvist AW, Andreassen OA. Ketamine for depression - evidence and proposals for practice. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021;141.

 

Grønnerød, C., Mikaelsson, J. J., & Hommeren, O. J. (2021). Innføring av HoNOS i en psykoseseksjon: Erfaringer og anbefalinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 58(12), 1038–1045.

 

Haatveit B, Mørch-Johnsen L, Alnæs D, Engen MJ, Lyngstad SH, Færden A, Agartz I, Ueland T, Melle I. Divergent relationsship between brain structure and cogntive functioning in patients with prominent negative symptomatology. Psychiatry Res Neuroimaging. 2021 Jan 30;307:111233. doi: 10.1016/j.pscychresns.2020.111233.

 

Agartz I, Mørch-Johnsen L: Chapter 10 Neural Basis of Apathy: Structural Imaging Studies. In Lanctot & Aleman: Apathy: Clinical and Neuroscientific Perspectives from Neurology and Psychiatry. Oxford University Press, 2021.

 

Goksøyr, I. (2021). Data, rekende på ei fjøl? Journal for the Norwegian Psychological association 12, (2021). https://psykologtidsskriftet.no/debatt/2021/12/data-rekende-pa-ei-fjol

Callegari, E, Benth, J.S, Selbæk, G., Grønnerød, C, Bergh, S. (2020). Does psychotropic drug prescription change in nursing home patients the first 6 months after admission? JAMDA https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.08.034   Cristin-ID: 1842524

 

Goksøyr IW, Kvam T-M, Lund-Høie S, Stewart L. Safety and efficacy of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)-assisted psychotherapy in the treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD) – a systematic review. Journal of the Norwegian Psychological Association. 2020;57(12):886-97.

 

Hjell G, Mørch-Johnsen L, Holst R, Tesli N, Bell C, Lunding SH, Rødevand L, Werner MCF, Melle I, Andreassen OA, Lagerberg TV, Steen NE, Haukvik UK. Disentangling the relationship between cholesterol, aggression, and impulsivity in severe mental disorders. Brain Behav. 2020 Sep;10(9):e01 

 

Werner MCF, Wirgenes KV, Haram M, Bettella F, Lunding SH, Rødevand L, Hjell G, Agartz I, Djurovic S, Melle I, Andreassen OA, Steen NE. Indicated association between polygenic risk score and treatment-resistance in a naturalistic sample of patients with schizophrenia spectrum disorders. Schizophr Res. 2020 Apr;218:55-62. doi: 10.1016/j.schres.2020.03.006. Epub 2020 Mar 11.PMID: 32171635 

 

Henriksen AK, Reitan-Gjersøe A, Bjerke E (2020). Hva påvirker tilgang til helsehjelp? Henvisninger og inntaksvurderinger ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Tidsskrift for psykisk helsearbeid: 12 Mar;17:5-23. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2020-01-02

 

Tesli N, van der Meer D, Rokicki J, Storvestre G, Røsæg C, Jensen A, Hjell G, Bell C, Fischer-Vieler T, Tesli M, Andreassen OA, Melle I, Agartz I, Haukvik UK. Hippocampal subfield and amygdala nuclei volumes in schizophrenia patients with a history of violence. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2020 Sep;270(6):771-782. doi: 10.1007/s00406-020-01098-y. Epub 2020 Jan 24.PMID: 31980898 

 

Goksøyr, I. (2020). Arbeid og ekstase. Journal for the Norwegian Psychological association 3, (2020). https://psykologtidsskriftet.no/bokessay/2020/03/arbeid-og-ekstase​Sist oppdatert 23.05.2023