Forskningsgruppe hjerneslag

Hovedmålet er å drive og fremme forskning innenfor cerebrovaskulær sykdommer, i hovedsak hjerneslag. Gruppen ønsker å satse på godt samarbeid internt i gruppen for å sikre god fremdrift i prosjektene og bistå hverandre i forskningsarbeidet, samt godt samarbeid lokalt innenfor SØ, nasjonalt og internasjonalt.

 • Gruppeleder seksjonsoverlege PhD Azhar Abbas
 • Overlege/stipendiat Barbara Ratajczak-Tretel
 • Overlege/stipendiat Rajiv Advani
 • Assistentlege/stipendiat Anna  Tancin Lambert
 • Overlege/stipendiat Dag Ottar Sætre
 • Konstituert overlege Lars Hansen Tveit
 • Konstituert overlege Stephen James Ryan
 • Overlege Volker Solyga


 • The Nordic Atrial Fibrillation and Stroke Study (NOR-FIB)
 • Organizational changes in acute stroke management
 • MRI characterization of carotid artery plaque study
 • Prehospital advanced diagnostics and treatment of acute stroke (Treat-NASPP study) 
 • PET characterization of carotid artery plaque study
 • VR-basert rehabilitering av synsfeltutfall etter hjerneslag
 • Improving the acute stroke pathway through gamification based training
 • The Norwegian Unstable Carotid Artery Plaque Study (NUCAPS)


 

Sist oppdatert 19.07.2017