Forskningsgruppe biomarkører ved alvorlige psykiske sykdommer

 

 

Fra V.: Gabriela Hjell, Espen Bjerke, Vibeke de Vibe Vanay, Arvid Jensen, Hasse Amundsen, Knut-Erik Hymer og Guttorm Storvestre.
Fra V.: Gabriela Hjell, Espen Bjerke, Vibeke de Vibe Vanay, Arvid Jensen, Hasse Amundsen, Knut-Erik Hymer og Guttorm Storvestre. Flere av gruppens medlemmer var ikke til stedet da bildet ble tatt. 

 

Hovedfokus: Biomarkører ved alvorlige psykiatriske tilstander.

Leder: Lynn Mørch-Johnsen

 • Arvid Jensen
 • Knut Erik Hymer
 • Enrico Callegari
 • Guttorm Storvestre
 • Vibeke de Vibe Vanay
 • Gabriela Hjell
 • Lynn Mørch-Johnsen
 • Geir Øgrim
 • Harald Gustavsen
 • Linda Häger

Doktorgradsprosjekter:
 • Nevrobiologiske markører for vold ved schizofreni. Stipendiat Guttorm Storvestre,prosjektleder Unn Haukvik, finansiering Helse Sør Øst.
 • Immunforstyrrelser og aggresjon ved alvorlige psykiske lidelser: Stipendiat GabrielaHjell, prosjektleder Unn Haukvik, finansiering Helse Sør Øst.
 • EEG-baserte biomarkører for ADHD og autisme hos barn og unge. Stipendiat LindaHäger, prosjektleder Geir Øgrim, finansiering Sykehuset Østfold.
 • Psykofarmakabruk hos eldre i norske sykehjem. Stipendiat Enrico Callegari, SverreBergh, finansiering Stiftelsen Dam (Extrastiftelsen)
Andre prosjekter og samarbeid:
 • TOP Minstepakke, del av NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser).Det ble startet med inklusjon av pasienter fra SØ i 2017. Ansvarlig ved SØ var HasseAmundsen og Arvid Jensen. Det er planlagt å starte opp igjen med inklusjon fra MossDPS. Koordineres av NORMENT koordinator Inger-Tove Jentoft van de Vooren, somer ansatt ved Moss DPS. Inklusjon kan etterhvert også utvides til psyk. Avd. Kalnes.
 • Vold ved alvorlige psykiske lidelser – Sikkerhets TOP. Prosjektleder Unn Haukvik.Prosjektet er forankret i NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser),ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, og samarbeidermed SIFER (Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets- fengsels- ogrettspsykiatri), ved Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset St.Olavshospital i Trondheim, og Kriminalomsorgen. Pasienter med alvorlige psykiske lidelserog voldshistorikk er utredet og inkludert fra Sykehuset Østfold. Inklusjon fraSykehuset Østfold er foreløpig fullført og stipendiater (Hjell og Storvestre) er iprosess med å analysere og publisere på innsamlet data. Det vil i framtiden kunnevære mulig å vurdere ytterligere inklusjon fra sikkerhetspost ved SØ.
 • Representanter fra gruppen (Arvid Jensen, Knut Erik Hymer, Lynn Mørch-Johnsen)deltar i regionale og landsdekkende nettverk:
  • NORSMI – Norwegian Research Network in Severe Mental Disorders
   • Landsdekkende – regionale nettverk er inkludert
   • Arena for nasjonal prosjektutviklining
  • NETTMENT – Forskningsnettverk i Helse Sør Øst

Biomarkører:

Jacobsen M, Jensen A, Storvestre G, Bergstrøm TM, Rashi D, Nielssen B, Wiktor P, Hymer KE (2017). Experiences with 99mTc-HMPAO in a diagnostic pathway for violent patients with schizophrenic spectrum disorders. Current Radiopharmaceuticals; 10: 1-8.

Jensen A, Storvestre G, Hjell G, Reitan U, Amundsen H, Olaisen D, Andreassen B, Bareikis U, Bjerke E, Hymer KE, Haukvik, U (2018). Samlokalisering somatikk og psykiatri og samarbeid med UiO; synergieffekter mht. forskning? Poster på Sikkerhetsseminaret, Oslo, sept 2018. 

Mørch-Johnsen L[1], Nerland S, Jørgensen KN, Osnes K, Hartberg CB, Andreassen OA, Melle I, Nesvåg R, Agartz I. (2018) Cortical thickness abnormalities in bipolar disorder patients with a lifetime history of auditory hallucinations. Bipolar Disord. Feb 13. doi: 10.1111/bdi.12627. [Epub ahead of print] PMID:29441665.

Mørch-Johnsen L, Agartz I, Jensen J (2018). The neural correlates of negative symptoms in schizophrenia: Examples  from MRI Literature. Clin EEG Neurosci; 49(1):12-17. doi:10.1177/1550059417746214. Review. PMID:29243527.

Storvestre G, Valnes LM, Jensen A, Agartz I, Jacobsen M, Andreassen OA, Melle I, Haukvik U (2017). Regional cortical folding and thickness differences between schizophrenia patients with and without a history of severe violence. Schizophr Bull; 43(Suppl 1).

Storvestre G, Valnes LM,  Jensen A, Nerland S, Tesli N, Hymer KE, Rosaeg C, Ringen PA, Jacobsen M, Andreassen OA, Agartz I, Melle I,Haukvik U (2018). Cortical morphology in schizophrenia patients with a history of violence: a pilot MRI-study. Psychiatry Research Neuroimaging. Submitted.

Tesli N, Westlye LT, Storvestre G, Agartz I, Melle I, Andreassen OA,  Haukvik U (2018). White matter microstructure in schizophrenia patients with a history of violence. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. Submitted.

Walton E, Hibar DP, van Erp TGM,…Mørch-Johnsen et al. (2017). Prefrontal cortical thinning links to negative symptoms in schizophrenia via the ENIGMA consortium. Psychol Med; 48(1):82-94. doi:10.1017/S0033291717001283. Epub 2017 May 26. PMID: 28545597.

Øgrim G, Kropotov JD (2018). Predicting clinical gains and side effects of stimulant medication in pediatric Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder by combining measures from  qEEG and ERPs in a cued GO/NOGO task. Clinical EEG and neuroscience,  June 2018: https://doi.org/10.1177/1550059418782328

Aasen IE, Øgrim G, Kropotov J, Brunner JF (2018). Methylphenidate selectively modulates one sub-component of the no-go P3 in pediatric ADHD medication responders. Biological Psychology: 8 Apr;134:30-38. doi: 10.1016/j.biopsycho.2018.02.011. Epub 2018 Feb 21.

Annet:

Bjerke, E, Gjelstad K, Ruud, T (2018). Reduseres bruk av tvangsinnleggelser i psykisk helsevern, og hvordan måler vi det? Tidsskr Nor Legeforen. Submitted.

Henriksen AK, Reitan-Gjersøe A, Bjerke E (2018). Ulikheter i henvisningspraksis og inntaksvurderinger ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Tidsskr Nor Legeforen. Submitted.

Henriksen AK, Reitan-Gjersøe A, Bjerke E (2018). Inntaksvurderinger ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker – en kvalitativ studie. Tidsskr Nor Legeforen. Submitted.[1] Mørch-Johnsens artikler ble skrevet før hun begynte på SØ.

 

Sist oppdatert 22.11.2022