- Pasienters medvirkning er viktig for behandlingen

Forsker Arne Kristian Henriksen har undersøkt hva tidligere pasienter, foresatte og behandlere har opplevd som god hjelp i behandlingen av ungdom med psykiske lidelser.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 01.03.2017
Sist oppdatert 24.03.2017
En person som bruker briller

​Særlig fokus på oppstart av polikliniske behandlinger øker sannsynligheten for gode resultater i behandling av ungdommer med psykiske lidelser.
Det kommer frem i et forskningsprosjekt utført av Arne Kristian Henriksen, klinisk forsker i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering i Sykehuset Østfold.

Risiko for å falle ut

Han har sett nærmere på henvisninger til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Sykehuset Østfold. 21 tidligere pasienter og deres behandlere har blitt intervjuet om hvordan de opplevde bedringsprosesser 6 til 12 måneder etter vellykket poliklinisk behandling ved SØ.

Henriksen opplyser at han ved å rette søkelyset mot hva som har vært god hjelp slik det oppleves av behandlere, tidligere pasienter og foresatte, har fått mer kunnskap om hva det bør rettes oppmerksomheten mot i ulike faser av et behandlingsløp. Dette er viktig ettersom flere studier har vist at ungdommer har en høy risiko for å falle ut av polikliniske behandlinger eller at de selv velger å avslutte behandling.

Den publiserte artikkelen i Journal of Psychotherapy Integration (Henriksen, 2016) har særlig fokus på hjelpsomme forhold ved oppstart av polikliniske behandlinger.

Analysen av intervjuene viste at tidligere pasienters forståelse av sine egne vansker og deres forventninger til helsehjelp, hadde betydning for hvilken grad de engasjerte seg i egen behandling. Ungdom er ofte ukjente med hvordan det arbeides i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. De trenger vanligvis mer informasjon om terapeutisk arbeid og måter det arbeides på, før det gjøres beslutninger om valg av behandling. Intervjuer med behandlere viste at pasientenes medvirkning var en viktig faktor for å kunne gi pasientene en vellykket behandling.

- Viktig og klinisk relevant

Å identifisere hjelpsomme faktorer under oppstart av behandlinger kan også utfordre terapeutenes valg av arbeidsformer. Betydningen av terapeuters fleksibilitet og i hvilken grad pasienter slutter seg til foretatte valg, kan være avgjørende for om en behandling blir vellykket eller om den fører til en for tidlig avslutning.

Resultater fra studien viser at hva som er virksomt i behandling og som gir gode resultater, overskrider en spesifikk behandlingsform. En integrering av ulike teoretiske perspektiver vil ofte være en forutsetning for å kunne gi en fleksibel, responderende og samarbeidsrettet behandling.

- Dette er viktig og klinisk relevant forskning som kan bidra til å forbedre behandlingsresultatene. Dessuten er det imponerende at Arne Kristian Henriksen har gjennomført og publisert studien som eneforfatter, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

Her finner du hele artikkelen:
Henriksen, A.K. (2016, December 12). Helpful Aspects at the Beginning of Successful Outpatient Treatment: Retrospective Views of Adolescents and Their Therapists. Journal of Psychotherapy Integration. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/int0000066