Episode 7: Å jobbe internasjonalt i krig og katastrofer

Vi møter Birgitte Gundersen som er intensivsykepleier på overvåkningen i Sykehuset Østfold. Hun har gjennom mange år også har vært sykepleier for Røde Kors i felt, under krig og katastrofer. Birgitte forteller om hva som inspirerte henne til å bli feltsykepleier, og gir oss innblikk i hennes reiser til Iran og Indonesia.

Publisert 03.12.2021
Sist oppdatert 07.03.2023

Birgitte Gundersen

Foto: Røde Kors