Episode 6: Samhandling mellom sykehuset og kommunene

I Sykehuset Østfold skrives det ut mellom 30 og 50 pasienter hver eneste dag som skal ha videre oppfølging i kommunehelsetjenesten. For at dette skal fungere så bra som mulig, er vi avhengige av godt samarbeid og samhandling mellom sykehuset og kommunene.

Publisert 12.11.2021
Samhandling - Jon-Espen Sjøstrøm,  Guro Steine Letting og Odd Petter Nilsen
I episoden møter vi tre personer som jobber med samhandlingsprosesser - samhandlingssjef for kommunene Guro Steine Letting, samhandlingssjef for Sykehuset Østfold Odd Petter Nilsen t.h., og rådgiver Jon-Espen Sjøstrøm fra Sykehuset Østfold.