Episode 5: Ungdomsrådet

Siden 2017 har vi hatt et eget ungdomsråd i Sykehuset Østfold. Rådet består av 10 medlemmer i alderen 12 til 23 år. Her har unge folk muligheten til å bli hørt og fremme saker av betydning for sykehustilbudet til ungdom. I denne episoden møter vi Fredrik Bøe, leder av ungdomsrådet.

Publisert 29.10.2021

Ungdomsrådet i en korridor. Alle på har på røde neser og smiler