Episode 4: Brukermedvirkning og MS-foreningen

Hva er MS? Hvordan er det å leve med kronisk sykdom, og hvorfor er brukermedvirkning viktig? Hør Aleksander Vollebekk Olsen og Christina Grythe fra MS-foreningen i Sarpsborg fortelle mer om det i denne podkast-episoden.

Publisert 15.10.2021
Aleksander Vollebekk Olsen, Christina Grythe og Martine Hemstad Lyslid
Aleksander Vollebekk Olsen og Christina Grythe fra MS-foreningen i Sarpsborg sammen med Martine Hemstad Lyslid (midten) fra fag- og kompetanseavdelingen i Sykehuset Østfold.

​Representanter fra frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for sykehuset. Samarbeidsarenaene er mange og varierte, fra likepersonstjenester til deltakelse i råd og utvalg. MS-foreningen er en av disse brukerorganisasjonene. 

I denne episoden blir vi bedre kjent med to representanter fra MS-foreningen i Sarpsborg, Christina Grythe og Aleksander Vollebekk Olsen. Vi snakker om hva MS er, om brukermedvirkning og hvorfor det er viktig, og hvordan det er å leve med kronisk sykdom.