Episode 3: Nyskapende pasientforløp

Innovasjonsprosjektet "Nyskapende pasientforløp" handler om at pasienter tar hjemmemålinger av for eksempel blodtrykk, puls og temperatur, og målingene blir digitalt og automatisk overført til sykehuset. I episoden treffer vi avdelingssjef på kreftavdelingen i Sykehuset Østfold, Andreas Stensvold, der han forteller mer om denne nye måten å følge opp kreftpasienter på.

Publisert 01.10.2021
Sist oppdatert 27.10.2021

Avdelingsoverlege for kreftavdelingen Andreas Stensvold