Kjernejournal

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten.

Hva er kjern​ejournal?

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Dette kan være viktig hvis du blir akutt syk og for eksempel må på legevakten eller et sykehus der du ikke har noe journal fra tidligere.

Kjernejournalen din inneholder blant annet opplysninger om legemidler, prøvesvar og donorkort og gjør disse tilgjengelig for de som behandler deg.  Du kan selv gå inn i kjernejournal og sjekke om helseopplysningene stemmer.

Se hva din kjernejournal inneholder.
Kjernejournal er ikke det samme som pasientjournal. Les mer om pasientjournal på helsenorge.no.


Du har rett til å begrense deling av di​ne helseopplysninger

Fra juni 2023 vil også enkelte dokumenter fra pasientjournalen din kunne deles via kjernejournal, både med behandlere ved andre sykehus og med for eksempel fastleger. Det er i første omgang sammendrag av behandling, resultat av bildeundersøkelser og henvisninger som er sendt fra sykehuset som vil kunne deles.


Slik b​egrenser du deling

Hvis du har fått behandling hos oss, og ikke vil at informasjon om dette skal deles med noen, må du selv sørge for å begrense dette.  
Les mer om hvordan du kan begrense deling via kjernejournal på helsenorge.no.

Hvis du ikke bruker helsenorge.no, kan du ringe veiledningstjenesten på telefon 23 32 70 00 for å få hjelp til å begrense deling av dine journaldokumenter.


Hvem har en k​​​jernejournal?

Alle som bor i Norge har en kjernejournal, med unntak av de få som har reservert seg mot det. Barn får automatisk sin egen kjernejournal. Når barn fyller 16 år kan de få digital tilgang til sin egen kjernejournal på Helsenorge, hvis de har BankID.

Helsepersonell har tilgang til pasientens kjernejournal via sine vanlige journalsystemer.
De har bare lov å slå opp i journalen når det er nødvendig for å yte helsehjelp.

Sist oppdatert 13.06.2023