Hva er digital hjemmeoppfølging

Sykehuset legger til rette for at flere pasienter skal få tilbud om behandling hjemme. Ved hjelp av digitale verktøy tilbys oppfølging og behandling på lik linje med behandling i sykehuset når dette er til det beste for pasienten. Tilbudet kan også være en del av et sammensatt behandlingsforløp.

Sykehuset Østfold skal tilby trygg, tilgjengelig og god behandling. I samråd med din behandler kommer dere fram til det behandlings- og oppfølgingstilbudet som er best egnet for deg.

Digital hjemmeoppfølging kan være:

  • Digital konsultasjon som video- og telefonkonsultasjoner
  • Selvrapportering og egenregistrering av data via ulike digitale tjenester og løsninger
  • Chatfunksjon, du kan sende og motta meldinger med behandler
  • Monitorering eller overvåking hvor data overføres til sykehus fra medisinsk teknisk utstyr hjemme
​Hvis du lurer på om du kan få tilbud om hjemmebehandling og digital oppfølging, spør den avdelingen du mottar oppfølging fra. Har du kun mottatt et innkallingsbrev, kan du ta kontakt med avdelingen som er oppgitt i brevet. Sist oppdatert 28.06.2023