Hva er ambulante tjenester?

​Ambulante tjenester er tjenester hvor helsepersonell fra sykehuset tilbyr tjenester i hjemmet.

I Sykehuset Østfold er det flere seksjoner som har ambulante tjenester. De gir veiledning, oppfølging og støtte.

Ambulante tjenester har vi både innen psykisk helse, rusbehandling og somatikk (fysisk helse).


 

Sist oppdatert 28.06.2023