Behandling

Videokonsultasjon

Sykehuset Østfold tilbyr videokonsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten Pexip fra Norsk Helsenett som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner ved sykehuset. På denne siden finner du det du trenger for å koble deg opp og delta i videokonsultasjon med behandleren din. Litt lenger nede på siden, under Før, finner du en lenke til de avdelingene som tilbyr videokonsultasjon og du kan finne din behandler.

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du til sykehuset.

Foreløpig tilbyr ikke alle våre poliklinikker/avdelinger videokonsultasjoner. Spør behandleren din om neste konsultasjon kan gjøres på video om du selv ønsker dette.

Du må ha en mobiltelefon, nettbrett eller PC med kamera og mikrofon som er koblet til internett.

Internettforbindelsen må være stabil (WIFI/4G). Fast nett-tilkoplet PC er ønskelig, der det er mulig.

Chrome nettleser på PC. Safari for IOS (Apple) enheter.

Pexip er tilgjengelig som applikasjon i AppStore. Applikasjonen skal ikke brukes da den ikke leder til Norsk Helsenett.

Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandler. Du mottar faktura for
egenandelen som ved fysisk oppmøte.

Frikort

Egenandel

I forbindelse med koronaepidemien må Sykehuset i Østfold i økende grad ta i bruk videokonsultasjon, for å unngå smitte og utnytte kapasiteten hos helsepersonellet.

Forutsetninger for gjennomføring

Det er frivillig for deg som pasient å delta i en videokonsultasjon, og ved å takke ja til videokonsultasjon samtykker du til behandling av personopplysninger under samtalen. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake, men i den situasjonen vi er i nå vil vi i de fleste tilfeller ikke kunne tilby alternativ konsultasjonsform.

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil helsepersonellovens regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandling av informasjon som fremkommer under samtalen. Som ved all helsehjelp er din behandler pliktig til å dokumentere helsehjelpen i en pasientjournal.

Videokonferanseutstyret som benyttes tilfredsstiller krav til sikkerhet, slik at opplysninger om deg ikke skal komme på avveie.

Vil du vite mer, kan du lese her:

Til pasient ved bruk av videokonsultasjon med helsepersonell

Datatilsynet om videokonsultasjon mellom lege og pasient

Før

Du har mottatt innkallingsbrev med tid for videokonsultasjon. Du vil motta påminnelse på sms om timen 3 dager før. Dette er en generell påminnelse. 

Det er viktig at du har gjort deg kjent med teknologien i god tid før videokonsultasjonen.

Uavhengig av om du skal benytte mobil, nettbrett eller PC, anbefaler vi at du leser nøye gjennom all informasjon nedenfor om hvordan du kobler deg opp med den enheten du ønsker å bruke.

Åpne nettleser
For å kunne gjennomføre konsultasjonen på video må du åpne denne siden på mobil, PC/Mac eller nettbrett. Krav til nettleser er: Chrome, Edge, Firefox eller Safari (ikke Internet Explorer). Det er viktig at du sikrer at du har riktig nettleser og tilgang til denne siden i god tid før din konsultasjon. 
 
Koble enheten til strøm
Sørg for at enheten er tilkoblet strøm (ev. at batteriet er fulladet). Før oppkobling se til at du befinner deg på et egnet sted for fortrolig samtale. Skjerming mot innsyn og avlytting må ivaretas. God belysning er viktig, men unngå direkte lyskilder i bakgrunn av bildet for best mulig bildekvalitet.

Du kan i god tid før konsultasjonen teste egen lyd og bildekvalitet ved å koble deg til testmøterommet.

Testmøterom

Ha telefon og kontaktinformasjon fra innkallingen tilgjengelig i tilfelle noe uforutsett oppstår under konsultasjonen.

Avdelinger og behandlere som tilbyr videokonsultasjon:

Klikk her for å finne avdeling og behandler til din videokonsultasjonUnder

Konsultasjonen gjennomføres som om samtalen foregikk ansikt til ansikt på sykehuset. Ved oppstart er det viktig at alle presenterer seg. Dersom du har en venn/pårørende tilstede under samtalen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Vi ønsker åpenhet om eventuelle egne opptak av samtalen.

Slik kobler du deg opp og deltar i videokonsultasjonen

Velg riktig lokalisering og din behandler i listen nedenfor. Lokalisering og behandler står i innkallingsbrevet.

Krav til nettleser er: Chrome, Edge, Firefox eller Safari (ikke Internet Explorer)

For god bildekvalitet i videokonsultasjon anbefales det at du har godt lys mot ansiktet. Unngå lys fra vindu bak deg.
Gjennomfør videokonferansen i lukket rom / avgrenset område slik at ikke uvedkommende hører samtalen.

 1. Velg lokalisering som er oppgitt i innkallingsbrevet. Klikk på lokalisering i listen under.
 2. Velg behandler som er oppgitt i innkallingsbrevet.
 3. Gi tilgang til kamera og mikrofon ved å velge «Tillat».
 4. Skriv inn ditt fulle navn i feltet «Skriv inn ditt navn her». Trykk deretter «OK».
 5. Vent til behandler slipper deg inn i møterommet.
 6. Navnet til behandler presenteres i navnlisten med symbolet 
  Symbol på navnet til behandler
  .
 7. Avslutt konsultasjonen ved å trykke på den gule knappen på menylinjen. Du må berøre skjermen eller klikke med musepeker på skjermen for å få opp menylinjen.

Se fullstendig brukerveiledning.

Brukerveiledning

Etter

Du mottar faktura for eventuell egenandel som ved fysisk oppmøte. Når konsultasjonen er over blir det bestemt videre oppfølging.

Frikort og egenandel