Diagnose

Norovirus

Norovirus forårsaker mage‐tarm infeksjoner (omgangssyke). Vanligvis går norovirus-infeksjon over uten komplikasjoner. Personer med immunsvikt, nyfødte og eldre kan bli mer syke enn andre. Vask hendene grundig med såpe og vann for å unngå smitte.

Før

Norovirus er svært smittsomt. Viruset skilles ut i avføring og oppkast. Smitten skjer gjennom munnen og overføres vanligvis via hendene. Smitten kan spres med dråper fra oppkast.

Norovirus finnes i omgivelsene rundt personer som er smittet, for eksempel på mobiltelefon, på nattbord, sengetøy, dørhåndtak og inventar på baderom/toalett. De som berører disse områdene kan bli smittet. 
Du kan også bli smittet av mat og drikke dersom det er forurenset.

Mange kan bli smittet samtidig når de er samlet på ett sted, som på sykehus og sykehjem, skoler, barnehager og cruiseskip.

De typiske symptomer er oppkast og diaré. Symptomene varer vanligvis 24 til 48 timer, men kan vare lenger. Vanligvis går norovirus-infeksjon over uten komplikasjoner. Personer med immunsvikt, nyfødte og eldre kan noen ganger få et alvorligere forløp.

Norovirus kan man få i alle aldre og man kan bli syk flere ganger av samme virus.

Under

Det er viktig at du vasker hendene grundig med såpe og vann slik at du ikke smitter andre.

Noen, særlig barn og eldre må kanskje på sykehus. På sykehuset lindrer vi symptomene og erstatter væsketap, som følge av oppkast og diaré.

På sykehuset vil du få enerom og eget toalett. Hvis du har oppkast eller diaré, må du være på rommet så lenge du har oppkast eller diare pluss to dager etter at symptomene er over.

De som møter deg har smittefrakk, hansker, munnbind og briller. Vi samler skittentøy i en egen gul sekk på rommet.

Du kan få besøk, men de som besøker deg må følge alle reglene som står her.


De som besøker deg må:

 • kontakte personalet før de går inn på pasientrommet
 • kontakte personalet hvis de må på toalettet
 • ha på seg smittefrakk, hansker og munnbind (gjelder vanligvis ikke hvis de bor sammen med deg hjemme)
 • vaske og sprite hendene grundig når de går ut av rommet

De som besøker deg må:

 • ikke bruke personlige eiendeler (for eksempel mobiltelefon) i pasientrommet.
 • ikke ha med mat og drikke
 • ikke sitte i pasientsengen
 • ikke røre maten på sengeposten
 • ikke spise eller drikke i pasientrommet, i kafeen eller kantinen
 • ikke bruke toalettet på pasientrommet
 • ikke besøke andre pasienter

Be personalet om mer informasjon. Det finnes to brosjyrer, én brosjyre med informasjon til pasienter og en brosjyre med informasjon til besøkende.

Etter

Du må være nøye med hygienen i to uker etter at du har blitt frisk.
Andre kan bli smittet av deg så lenge du er syk og to dager etter at oppkast og diaré har opphørt. I denne perioden skal du ha lite kontakt med andre mennesker og ikke lage mat til andre.

Barn må vente i to dager etter at de har blitt frisk, før de går i barnehagen eller på skolen.
Dere må informere barnehagen/ skolen om at dere har hatt norovirus.

Viruset kan finnes i avføringen i to uker etter at du har blitt frisk. I to uker må du gjør dette for å hindre at andre blir smittet:

 • Du og de du bor sammen med må vaske hendene ofte, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før du spiser
 • Bruk eget toalett hvis det er mulig
 • Du og de du bor sammen med må ha hver sine håndklær og vaskekluter
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60 °C
 • Vask service i oppvaskmaskinen på minst 60 °C
 • hvis du jobber i helsetjenesten eller med mat, må du snakke med din arbeidsgiver før begynner på jobb