Hjerneslag - minuttene teller

Hver dag rammes ca.to østfoldinger av akutt hjerneslag. På landsbasis utgjør dette ca. 15 000 mennesker per år.
85 % av alle hjerneslag skyldes en blodpropp i hjernen, resten skyldes en blødning.

Ved en akutt blodpropp i hjernen stopper blodtilførselen til den delen av hjernen som får sin blodforsyning
fra den blodåren som er gått tett. På sykehuset kan vi gi kraftig blodfortynnende medisin som løser opp proppen.

Det haster å løse opp proppen!

For hvert minutt blodproppen består, dør to millioner hjerneceller.
Det er derfor viktig å komme til sykehus så fort som mulig, og senest innen fire timer fra symptomstart.

Symptomer

Kjenner DU symptomene på hjerneslag? Lær deg FAST-regelen!

Fjes: Ansiktslammelse, smiler sjevt.
Arm: Lammelse i arm eller bein
Språk: Språkvansker, finner ikke ord
Tid: Viktig å komme raskt på sykehus

Bilder viser FAST-regelen. Fjes, Arm, Språk, Tid
 

 

Sist oppdatert 29.11.2022