Klinisk IKT

Klinisk IKT skal være støtteapparat for sykehusets kliniske virksomhet i optimal bruk og standardisering av sykehusets kliniske systemer som DIPS, LVMS, elektronisk kurve, elektronisk tavle og meldingsvarsler.

Avdelingens ansvar:


 • videreutvikle elektronisk arbeidsflyt, pasientdokumentasjon og bruk av kliniske IKT-løsninger i SØ
 • bistå ved innføring av nye arbeidsrutiner i forbindelse med endring av versjoner, integrasjon mot andre systemer og innføring av lovpålagte krav
 • bistå med kunnskap, råd og behandling av saker vedrørende kliniske IKT-systemer
 • nødvendig kommunikasjon og samarbeid med ressurspersoner og brukere, Sykehuspartner og eksterne serviceleverandører
 • identifisere krav/behov til ny/utvidet funksjonalitet i samarbeid med sykehusets personell
 • delta i og planlegge oppdateringer av nye versjoner i samarbeid med Sykehuspartner 
 • delta i test av leveranser i regi av prosjekter og forvaltning
 • delta i - og ved behov, lede prosjekter som berører fagområdet
 • utføre nødvendig saksarbeid knyttet til sitt fagområde
 • delta i etablerte fora i Helse Sør-Øst
 • bidra til utvikling og bruk av rapporter som er hensiktsmessige for den kliniske virksomheten
 • bistå klinikken til å realisere gevinster ved bruk av kliniske IKT-løsninger
 • bistå klinikken og avdeling for fag og kompetanse med opplæring
Avdeling for klinisk IKT har nært samarbeid med sykehusets kliniske virksomhet.

Avdelingen har systemansvar for noen av de kliniske systemene og samarbeider tett med Sykehuspartner, Helse Sør Øst og de regionale prosjektene.  
Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum