IKT-avdelingen

Vi er primært en serviceavdeling for sykehusets medarbeidere.

Våre arbeidsoppgaver

  • Informasjonssikkerhet
  • Rådgivning innen IKT
  • Koordinering av større bestillinger og endringer, før oversendelse til Sykehuspartner IKT
  • Prosjektstyring og prosjektdeltakelse
  • Arkitekturutvikling
  • Uttesting av nye tjenester
  • Oppfølging av tjenesteavtaler og leveranser fra Sykehuspartner IKT
  • Rådgivning om kvalitet og effektiv bruk av kliniske IKT- systemer
  • Elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS)


All drift og service av sykehusets IKT systemer er driftet av Sykehuspartner, som er felles tjenesteleverandør i Helse Sør- Øst.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 300
1714 Grålum

Slik finner du fram

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum