Hygienetiltak i arbeid med MRSA smitte

​Alt helsepersonell skal følge grunnleggende smittevernrutiner ved all pasientkontakt. Disse tiltakene, spesielt gjelder det god håndhygiene, er også sentrale tiltak mot spredning både av MRSA og andre smittestoffer.

Med MRSA skal man også benytte seg av forsterkede smitteverntiltak for å forhindre smittespredning til ansatte og andre pasienter. Folkehelseinstituttet har derfor utarbeidet retningslinjer for smitteverntiltak ved fastlegekontor som vi baserer oss på:

 • Grunnleggende smitteverntiltak er essensielt også i forbindelse med MRSA, blant annet.:
  • Ved kontakt med alle pasienter: Utfør håndhygiene
  • Ved kontakt med pasienter der det er risiko for å komme i kontakt med kroppsvæsker, ikke-intakt hud eller slimhinner: Bruk Hansker
  • Ved kontakt med pasienter med kjente eller mistenkte smittestoff: Vurdér forsterkede smitteverntiltak i tillegg til grunnleggende smitteverntiltak.
 • Helsepersonell bruker hansker, munnbind og evt smittefrakk dersom man hjelper pasienten med av- og påkledning, ved avdekking av bandasje og stell av sår, eller når pasienten har kronisk hudsykdom, pågående luftveisinfeksjon eller andre forhold som øker risikoen for spredning av MRSA.
 • Legesenteret bør i sitt internkontrollsystem lage rutiner for håndtering av MRSA-positive pasienter. MRSA skal ikke forhindre eller forsinke nødvendig undersøkelse eller helsehjelp.
 • Pasienter med MRSA kan vente på venterommet sammen med andre pasienter. Det anbefales å ta pasienten inn som dagens siste pasient dersom dette er mulig.
 • Ved samtale med pasienten er det ikke nødvendig å bruke hansker eller munnbind.
 • Benker og medisinsk utstyr som kommer i direkte kontakt med pasientens hud rengjøres og desinfiseres. Avfall som kan være kontaminert med MRSA håndteres i henhold til virksomhetens rutiner for smitteavfall.
 • Personale med individuelle risikofaktorer for bærerskap bør ta nødvendige forhåndsregler ved arbeid med MRSA-positive.
 • Helsepersonell undersøkes for MRSA dersom det foreligger begrunnet mistanke om at de er smittet. Sanering av bærerskap anbefales for alt helsepersonell som blir funnet MRSA positive, men de generelle reglene om arbeidsforbud i forskrift om forhåndsundersøkelse mv. gjelder ikke for helsearbeidere i helsetjenester utenfor helseinstitusjoner. Dette gjelder både for leger og annet helsepersonell som utelukkende arbeider utenfor helseinstitusjoner (sykehus eller sykehjem).
   

For full oversikt over dette, henvises det til MRSA-veilederen.

Sist oppdatert 11.08.2016