Medisin og helsefag

Fagdirektør for medisin og helsefag er ansvarlig for fag- og kompetanseutvikling, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling, smittevern, forskning og prosjekt- og porteføljestyring i Sykehuset Østfold.

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum