Senter for lindrende behandling

Vi ivaretar alvorlig syke og døende pasienter. Vår hovedoppgave er å ivareta pasienter med behov for avansert lindring. Det innebærer pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig lindring ved vanlig enhet eller i hjemmet ved for eksempel smerte eller kvalme.

Senter for lindrende behandling (SLB) jobber i stor grad ambulant, det vil si at sykepleier og lege fra seksjonen foretar hjemmebesøk hos de pasientene som ønsker det. Dette foregår i samråd med fastlege og kommunehelsetjeneste for øvrig.

Våre behandlinger

• Smertebehandling og lindring av andre fysiske plager
• Ernæring og væskebehandling
• Åndelig/ eksistensiell støtte
• Veiledning ved økonomiske og trygdemessige spørsmål
• Bistand til planlegging og tilrettelegging for best mulig oppfølging i hjem eller på sykehjem
• Etablering av tverrfaglig nettverk
• Tilbud om individuell plan

Ønsker du å komme i kontakt med senter for lindrende behandling, kan du be din fastlege om å sende en henvisning.    

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum