Kreft og hematologi poliklinikk

Vi utfører diagnostikk, behandling og kontroll av kreftsykdom fra de fleste organer og sykdommer i de bloddannende organer og lymfomer (lymfekreft). De aller fleste undersøkelser, behandlinger og kontroller kan utføres poliklinisk.

Kreft i øre – nese – hals området, gynekologisk kreft og lungekreft får imidlertid behandling styrt av spesialister på de respektive organene. Mange ganger påvises kreftsykdom ved undersøkelse på en annen avdeling, men når behandlingen krever cellegift eller andre spesielle medisiner vil dette falle inn under oss.

Våre behandlinger

  • Cellegiftbehandling og immunbehandling, også ved gynekologisk kreft og lungekreft
  • Transfusjoner av blod og blodprodukter
  • Forstyrrelser i blodlevringssystemet/ blødersykdommer/ trombose
  • Oppfølging/ kontroll etter behandling med stamcelle transplantasjoner
  • Immunsviktbehandling
  • Symptomlindrende behandling
  • Digital hjemmeoppfølging er et tilbud til våre pasienterKontakt

Telefon

Sentralbord

69 86 00 00

Ekspedisjon

69 86 31 20
Pasienter under behandling får utdelt et eget visittkort med kontakttelefonnummer på.

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen.

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

Vi holder til i poliklinikkområde 4 i 1. etasje (følg grå farge).

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum