Kreftavdelingen

Vi utreder og behandler pasienter med kreftsykdommer.

I utgangspunktet omfatter dette ikke pasienter med lungekreft, gynekologisk kreft og kreft i øre-nese-hals området. Disse pasientene får imidlertid behandling styrt av spesialister på de respektive organene. Mange ganger påvises kreftsykdom ved undersøkelse på en annen avdeling, men når behandlingen krever cellegift eller andre spesielle medisiner vil dette falle inn under oss.

Vi utfører cytostatika- og antistoffbehandling. Vi er også ansvarlig for Krefttelefonen. Dette er en rådgivningstelefon for kreftpasienter, deres pårørende og eventuelt helsepersonell som trenger råd. Telefonnummeret til Krefttelefonen er 960 90 018.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum

Kurs og møter

 • Temadag - Fysisk aktivitet, trening og ernæring for personer med kreft
  På temadagen lærer personer med kreft og deres pårørende om fysisk aktivitet og ernæring ved en kreftdiagnose. Her vil kursdeltakerne møte fagpersoner med mye kunnskap om disse temaene. Tilbudet gjelder de som allerede går til behandling ved sykehuset.
  Temadag - Fysisk aktivitet, trening og ernæring for personer med kreft
  18.
  juni
  2024