Rus - seksjon for avrusning

Seksjonen er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling og mottar henvisninger fra poliklinikk rus- og avhengighetsbehandling og andre deler av spesialisthelsetjenesten som har vurderingsmyndighet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kommunal rustjeneste og fastleger kan henvise til poliklinikk rus- og avhengighetsbehandling. Behandlingen er basert på individuelle behandlingsplaner som utarbeides med utgangspunkt i pasientens motivasjon og egne målsettinger for oppholdet.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Peer Gyntsvei 84, inngang F. Vi har inngang på kortsiden i samme bygg som legevakten.
Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78

1535 Moss