En bygning med biler parkert foran

Rus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk Sarpsborg

Vi formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, tabletter, illegale rusmidler). Vi samarbeider med sosial og helsetjenesten i pasientens hjemkommune om LAR behandling (legemiddelassistert behandling). Tilbudet er også for spilleavhengige og pårørende.

Vi betjener kommunene Sarpsborg og Rakkestad.

Poliklinikkens tilbud er rettet mot utredning og behandling. Samtalebehandling i form av individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler og gruppesamtaler er de vanligste behandlingsformene. Vi kan også gi rådgivning, veiledning og undervisning.

Vi tilbyr også poliklinisk rusbehandling ved rusmestringsenhetene ved Halden fengsel, Ravneberget fengsel og Trøgstad fengsel. Dette er et prosjektbasert samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Sykehuset Østfold initiert fra Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Inntak vurderes på grunnlag av henvisninger. Disse kan komme fra fastlege, sosialtjeneste m.v.

Opplysningsplikt

Med hjemmel i Helsepersonelloven har vi opplysningsplikt i flg. tilfeller:

  • Opplysninger til Statsforvalteren der rusbruk er så alvorlig at de helsemessige kravene til å ha førerkort eller sertifikat ikke er oppfylt
  • Opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • Opplysning til sosialtjenesten om gravide som bruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet kan bli født med skade

Kontakt

Resepsjon Sarpsborgklinikken:

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Meld deg først i hovedresepsjonen i 1. etasje, slik at du blir registert inn. Poliklinikken holder til i 3. etasje.
Sarpsborgklinikken

Sarpsborgklinikken

Glengsgata 19

1706 Sarpsborg