Sikkerhetsseksjonen

Vi har spesialistfunksjon innenfor retts- og sikkerhetspsykiatri. Seksjonen behandler pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk med mål om å redusere faren for nye alvorlige hendelser. Seksjonen samarbeider tett med andre nivåer i helsevesenet og med rettsvesenet for å sikre en trygg stabilisering og rehabiliteringsprosess.

Sikkerhetspsykiatrien består i all hovedsak av to elementer eller en kombinasjon av disse.
• Behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse som har reagert voldelig.
• Rettspsykiatri. Pasienter som er dømt til behandling.

Tilbyr utredning og behandling etter ”Behandlingslinje sikkerhetspsykiatri”. Denne behandlingen inneholder en kombinasjon av miljøterapi, medikamenter, samtaleterapi og samarbeid med familie.

Legger til rette for en trygg rehabliteringsprosess. Ambulant teamet utformer rehabiliteringsplaner og følger opp pasienter før, under og etter utskrivelse. Teamet samarbeider tett med andre nivåer i helsevesenet. Ambulant team tilbyr rådgivningstjeneste.

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sikkerhetseksjon 1 er i underetasjon, fløy F. Følg gul farge fra vestibylen.

Sikkerhetseksjon 2 er i underetasjen, fløy F. Følg blå farge fra vestibylen.

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum