Bilde av Kalnes

Psykiatrisk avdeling - døgnseksjoner

Avdelingen har ansvar for øyeblikkelig hjelp-funksjon for pasienter over 18 år med tilstander som har behov for akutt innleggelse i døgnseksjon, eller der det er behov for spesialisert utredning, behandling og særlig beskyttelse. Seksjon for psykiatrisk utredning og alderspsykiatrisk seksjon tar imot planlagte innleggelser.

Avdelingens døgnseksjoner er godkjent for tvangsinnleggelser i henhold til psykisk helsevernloven. Seksjonene er lokalisert på Sykehuset Østfold Kalnes.

Avdelingssjef for døgnseksjoner har i samarbeid med avdelingssjef for psykiatrisk avdeling - leger og voksenhabilitering et helhetlig ansvar for pasientbehandling, personell, økonomi og utvikling av tjenestene.

  • Psykiatrisk akuttmottak voksne (PAM)
  • Seksjon for affektive lidelser og ECT enhet
  • Seksjon for psykosebehandling 1
  • Seksjon for psykosebehandling 2
  • Seksjon for psykosebehandling 3
  • Seksjon for psykiatrisk utredning
  • Alderspsykiatrisk seksjon og poliklinikk
  • Sikkerhetsseksjon 1
  • Sikkerhetsseksjon 2

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Se døgnseksjonenes egne sider for informasjon om oppmøte. Se Underliggende enheter litt lenger ned på siden.
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum