DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Askimklinikken

Vår hovedoppgave er å behandle mennesker med ulike psykiske lidelser. Behandlingen er rettet mot symptomlindring, livskvalitet og funksjonsevne. All behandling er basert på frivillighet og samarbeid.

Vi yter polikliniske tjenester innen psykisk helsehjelp til innbyggere over 18 år i kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet. Fritt behandlingsvalg gjelder også for DPS-ene.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

En bil parkert foran en bygning

Askimklinikken

Sykehusgata 2

1807 Askim