ACT-teamet

ACT-teamet er et aktivt oppsøkende behandlingsteam. Behandlingen og kontakten skjer der pasienten oppholder seg. Teamet leverer og tilrettelegger i hovedsak alle grunnleggende tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidig og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. ACT-teamet er tverrfaglig og har en teambasert tilnærming. Modellen er godt dokumentert og utprøvd i mange land med gode resultater, også i Norge.

Moss ACT-team var det første ACT-teamet som ble etablert i Norge allerede i 2007.

For mere informasjon om ACT-modellen og evalueringen i Norge, se:


ACT-håndboken

 

Den nasjonale evalueringen i Norge

Hvem kan få oppfølging av ACT-teamet?
Mennesker med alvorlig psykisk lidelse, hovedsakelig schizofreni-lidelser eller bipolar affektiv lidelse. I tillegg har ofte personene tilleggsproblematikk og vanlig behandling og oppfølging fra DPS og kommunen har ikke fungert.

Inklusjonskriterier


Brosjyre om ACT-teamet


Film om ACT-teamet

ACT-teamet tilbyr langvarig behandling. Varigheten av behandlingen vil variere fra person til person.

Teamet består av 16 teammedlemmer med ulik kompetanse; merkantile, psykiatere, psykologspesialist, samt vernepleiere-, sosionomer- og sykepleiere med relevant videreutdanning.

Behandling av alvorlig psykisk lidelse med ulike terapeutiske tilnærminger. Behandlingen vektlegger lindring av symptomer, medikamentell behandling, familiestøtte, yrkesmessig rehabilitering, oppfølging av økonomi og boligsituasjon. ACT-teamet gir også helhetlig oppfølging og behandling av rusavhengighet og støtte til å gjennomføre daglige gjøremål.

ACT-teamet samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere rundt personenes individuelle behov både i kommunen og på sykehuset. Teamet tilbyr også fellesaktiviteter for personene som får oppfølging av teamet.

ACT-teamet i Nordre DPS driftes i samarbeid mellom Sykehuset Østfold klinikk for psykisk helsevern og kommunene Indre Østfold, Moss, Råde, Skiptvet, Vestby og Våler.

Avbestilling eller endring av avtalt tidspunkt for samtale med en i teamet gjøres enten ved å gi beskjed til et av teammedlemmene eller ved å ringe ACT-kontoret.

Tjenestene gis etter henvisning fra fastlegen eller spesialist. Henvisningene vurderes av ACT-teamet ut ifra inklusjonskriteriene til teamet.

 
Kontakt

ACT-kontoret:

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i Carlbergveien 6 A i Rygge.