Enhet for spiseforstyrrelser

Enhet for spiseforstyrrelser tilbyr behandling til personer over 18 år med alvorlige spiseforstyrrelser, i hovedsak anoreksi og bulimi.

Behandlingen er frivillig og individuelt tilpasset. Ved behandlingsstart inngår du en skriftlig avtale med avdelingen som forplikter deg til å følge behandlingen.

Som regel varer behandlingen inntil 12 uker.

Enhet for spiseforstyrrelser er en 5 døgns avdeling som dekker hele Østfold. Pasientene henvises fra de lokale poliklinikkene.

  • Hos oss vektlegger vi normalisering av spisemønster, og mat som medisin er hovedfokuset.
  • Vi gir deg støtte i bearbeiding av følelser og hjelp til å løse aktuelle problemstillinger.
  • Du får mulighet til å drive med kreative aktiviteter.
  • Du vil også få tilbud om NADA øreakupunktur.

Informasjon og opplæring om sykdom og behandling for pasienter og pårørende øker sjansen for mestring og helbredelse.

Pasientene undervises i følgende temaer:

Angst og angstmestring

Hensikten er at du skal bli kjent med egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner og lære å mestre ulike situasjoner på en mer hensiktsmessig måte. Undervisningen blir gitt i forbindelse med morgenmøter.

Kost og ernæring

Mat og måltider med fokus på regelmessig matinntak og varierte matvarevalg står sentralt i undervisningen.

Kropp, vekt, aktivitet og hvile

I undervisningen blir det fokusert på god balanse mellom matinntak, aktivitet og hvile.

Mindfullness

Undervisning og praktisk øvelse med fokus på tilstedeværelse og oppmerksomt nærvær. Det trenes på å leve her og nå, ikke angre på fortiden eller grue seg for fremtiden.

Vi avtaler, planlegger og gjennomfører behandlingen i samarbeid med deg, dine pårørende og andre samarbeidspartnere. Vi samarbeider også med skole og arbeidsliv når det er hensiktsmessig.

Blodprøver og veiing foretas ukentlig.

Sykepleiere, vernepleier, hjelpepleier, lege, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og fysioterapeut.

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Her kan du få mer informasjon om ROS

Spiseforstyrrelsesforeningen er en organisasjon for alle.
 


 


 


 

Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 3. etasje på Haldenklinikken.
Haldenklinikken

Haldenklinikken

Kjærlighetsstien 30

1781 Halden