Haldenklinikken

DPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenester

Vår døgnpost gir tilbud om behandling når polikliniske og ambulante tilbud ikke er tilstrekkelig. Behandlingen er rettet mot symptomlindring, livskvalitet og funksjonsevne.

Sengeposten er åpen hele uken og har 18 sengeplasser.

Det er pasientens problemstilling som avgjør hvilket tilbud som passer best. Målet med behandlingen er bedring av symptomer med fokus på pasientens egen mestring. Pasientenes ressurser, målsetning og medvirkning er i sentrum. Medisiner kan være en del av behandlingen, dersom pasienten vil det. 

Andre behandlingstiltak kan være:

 • Miljøterapeutisk oppfølging, individuelt tilpasset i samarbeid mellom pasient og personale, innenfor postens rammer. Dette dokumenteres i pasientens behandlingsplan.
 • Individuell ukeplan utarbeides med utgangspunkt i postens miljøterapeutiske program.
 • Døgnrytme og struktur; søvn, hvile, aktivitet.
 • NADA (øreakupunktur)
 • Mat og kostholdsveiledning (klinisk ernæringsfysiolog)
 • Generell undervisning om de vanligste psykiske symptomer -  i gruppe og/eller individuelt
 • Psykoedukasjon (søvnhygiene, angst/depresjon, psykose), tilpasset pasientens problemer.
 • Musikkaktivitet
 • Sosialt fellesskap som trenings- og  trivselsarena
 • Gruppeaktiviteter
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Trening på individuell ferdighetstrening og  mestringsstrategier  .
 • Individuelle terapeutsamtaler.
 • Familiearbeid; samtaler med pårørende – evt. oppstart av en-familiegruppe.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Haldenklinikken

Haldenklinikken

Kjærlighetsstien 30

1781 Halden

Praktisk informasjon

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om frikort og egenandel

På døgnområdene, føde/barsel og barne- og ungdomsklinikken er det buffet for inneliggende pasienter på Kalnes. Det er også buffet for inneligende pasienter i Moss.

Les mer om mattilbudet, kafé og kiosk

 

 

Våre prester har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise, og er en integrert og naturlig del av sykehusets forskjellige behandlingsmiljøer.

Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene. Sykehusprestene respekterer mennesker fra alle tros- og livssynssamfunn og formidler gjerne kontakt med representanter for et av disse om du ønsker det.
​​

Slik kontakter du preste- og samtale​​​tjenesten