DPS Fredrikstad

Distriktspsykiatrisk senter i Fredrikstad er en spesialist helsetjeneste, som tilbyr voksne (over 18 år) med psykiske lidelser diagnostisk utredning, samt tilpasset behandling og omsorg. Tilbudet omfatter kommunene Fredrikstad og Hvaler.

Fredrikstad DPS består av fire seksjoner (se lenker nederst)

Seksjon for polikliniske tjenester 

  • Individual terapi

Seksjon for gruppeterapi


Døgnseksjon

  • En avdeling med 18 sengeplasser

Ambulant akuttteam

  • Har en sentral rolle innenfor akutt og øyeblikkelig hjelp

Her er en veiledende mal for henvisning til Sykehuset Østfold, DPS Fredrikstad for henvisende leger og samarbeidspartnere.

Tentativ diagnose:

Bakgrunn, relevante opplysninger om:

1. Oppvekstsvilkår
2. Utdannelse, arbeid og aktivitet
3. Økonomi og bosituasjon
4. Har pasienten barn? Opplysninger om pasientens omsorgsrolle
5. Bruk av rusmidler
6. Har pasienten nære slektninger med psykisk lidelse?
7. Tidligere psykiatriske behandling

Aktuelt:

1. Hvilke plager har pasienten nå?
2. Hva er gjort for å hjelpe pasienten i forhold til sine plager? (herunder evt. medisinering)
3. Har pasienten individuell plan?
i. Kontaktinformasjon koordinator
ii. Hva er gjort av kommunale tjenester?
4. Relevante somatiske forhold
5. Behandlingsmål
i. Pasientens behov, forventninger og motivasjon
ii. Hva er det ønskelig at DPS kan bidra med i poliklinikk, gruppetilbud, døgnenhet eller ambulante tjenester?

Kontakt

Sentralbord DPS Fredrikstad

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Etter klokken 15.30 - 69 86 00 00 (Sykehuset Østfold sentralbord)

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling: 1. etasje

Akutteam: 1. etasje

Seksjon døgn: 2. etasje.

Gruppepoliklinikken: 3. etasje

Poliklinikk:  3. etasje

 

Fredrikstadklinikken

Cicignongata 19

1606 Fredrikstad