Venterom Bupp Moss

BUPP Moss

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) i Moss yter barne- og ungdomspsykiatriske tjenester til innbyggerne i Moss, Rygge, Råde og Våler kommune.

Hva behandler vi?

Når du kommer til oss jobber vi dels individuelt med barnet/ungdommen og dels med hele familien. Vi vektlegger god dialog med foreldrene, og i de fleste tilfelle har vi også kontakt med skole, barnehage eller andre hjelpeinstanser etter avtale med foresatte.

Undersøkelse hos oss

Vårt arbeid starter med kartlegging av pasienten for å få et bilde av hva slags vansker det dreier seg om, og hvilke tilbud det er behov for.

• Kan barnets problem ha sammenheng med biologisk utrustning eller fysisk helse? 
• Hvilke positive/hemmende faktorer ses i barnets miljø, skole eller barnehage?
• Hvilke ressurser/sterke sider har barnet - hva sliter barnet med?


 

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Peer Gyntsvei 84 - etasjen over legevakten.
Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78

1535 Moss