Haldenklinikken

BUPP Halden

Vi yter barne- og ungdomspsykiatriske tjenester til innbyggerne i Halden og Aremark kommune. Vi samarbeider med andre hjelpeinstanser med utredning og behandling av barn og unge fra 0-18 år med psykiske vansker. For pasienter som startet opp behandling før fylte 18 år og som ønsker fortsatt kontakt med oss, kan tilbudet forlenges til fylte 23 år.

Når du kommer til oss jobber vi dels individuelt med barnet/ungdommen og dels med hele familien. Vi vektlegger god dialog med foreldrene, og i de fleste tilfelle har vi også kontakt med skole, barnehage eller andre hjelpeinstanser etter avtale med foresatte. Vårt arbeid starter med kartlegging av pasienten for å få et bilde av hva slags vansker det dreier seg om, og hvilke tilbud det er behov for.

Hva behandler vi?

Utgangspunkt for henvisning til oss er psykisk lidelse. Det kan være problemer med følelser, tanker, atferd eller samspill som forstyrrer den daglige fungering. Vanlige symptomer kan være uro, angst, innadvendthet og sinne. Det kan også vise seg mer kroppslig, som hodepine, selvskading, spiseforstyrrelse eller søvnvansker. Mer sjeldne tilfeller som gjennomgripende forstyrrelse og psykose kan forekomme. Noen barn og unge kan ha vært utsatt for alvorlig psykisk belastning i forbindelse med seksuelt overgrep, mishandling eller andre traumer.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 4. etasje.
Haldenklinikken

Haldenklinikken

Kjærlighetsstien 30

1781 Halden

Praktisk informasjon

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om frikort og egenandel